winieta-filar.gif
linia.gif

menu_01.gif

k.gifStrona główna
Najnowszy numer
Archiwum
Prenumerata
i numery archiwalne

Cennik reklam
Katalog firm
Redakcja
Wydawca
menu_04.gif

menu_01.gif

Wydawca: BUD-MEDIA
85-030 Bydgoszcz
ul. Rumińskiego 6
tel. 0-52-325-72-20
fax 0-52-325-72-22

Design by
logo-atcom.gif
© 2000

menu_04.gifbelka-najnowszy.gif

 

TWÓJ FILAR 03/2012
W NUMERZE:
 
 

Od Redakcji 3/2012

Dekadę temu, 27 września,w tym samym dniu, w którym spotykamy się na tegorocznych uroczystych obchodach jubileuszu X-lecia naszej Izby i Dnia Budowlanych, rozpoczął w Warszawie dwudniowe obrady historyczny Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, krajowej reprezentacji szesnastu okręgowych izb inżynierów budownictwa. Nasz pierwszy pomorski zjazd odbył się kilka miesięcy wcześniej, 15 czerwca 2002 roku.

Dla upamiętnienia wydarzeń minionych lat, uczestnictwa licznego grona członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w organizowaniu samorządu zawodowego, obecne wydanie izbowego czasopisma "Twój Filar" ma wyjątkową, specjalną formułę księgi pamiątkowej.

W epoce, w której żyjemy, przepełnionej informacjami, z uciekającym coraz szybciej czasem, mamy niewiele okazji, by obejrzeć się wstecz. Nie zauważamy jak codzienne zdarzenia z upływem lat stają się historią, jak zacierają się w pamięci fakty, nazwiska, twarze.

Jubileusz jest okazją do utrwalenia śladu czasu, do zapisania go słowem i obrazem, do upamiętnienia zwyczajnej codziennej pracy kolejnego pokolenia inżynierów budownictwa nad doskonaleniem swojej usługowej działalności dla społeczeństwa. "Działalność inżynierska - jak mówi kodeks zasad etyki zawodowej inżynierów budownictwa - jako usługowa dla społeczeństwa, jest nośnikiem jego rozwoju cywilizacyjnego i współtworzy jego kulturę. Działalność ta zaspokaja także bieżące potrzeby społeczne, uwzględniając przy tym doświadczenia przeszłości, przewidywane kierunki rozwoju oraz ich skutki (.). Działalność inżynierska jest sztuką, a zawód inżyniera budownictwa jest zawodem zaufania publicznego.

Dedykując Szanownym Jubilatom - Członkom Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, trochę wspomnień i refleksji z dziesięciolecia, dołączamy gratulacje i życzenia twórczych intelektualnie, organizacyjnie i materialnie kolejnych dekad w życiu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa - w imieniu zespołu redakcyjno wydawniczego

Wanda Burakowska
Redaktor prowadząca

dol-prawa.gif
menu_01.gif

k.gifBiuro POIIB
linia-black.gif


menu_04.gif