WYDAWCA:
BUD-MEDIA
85-738 Bydgoszcz
ul. Szajnochy 14
tel. 52 522 22 17
tel. 534 536 958

napisz do nas
Tytuł Częstoliwość Cena prenumeraty Ilość
zamawianych
prenumerat
Rok Wartość zamówienia
OKNO
OKNA - DRZWI I BRAMY - ŻALUZJE - AKCESORIA - SZKŁO I FASADY SZKLANE
kwartalnik 34,00 zł
Suma:
Do zapłaty:
Dane do wysyłki/faktury (wymagane) Dane kontaktowe (opcjonalnie)
nazwa firmy Imię i nazwisko
ulica telefon
numer domu/mieszkania fax
kod e-mail
miejscowość    
NIP    

Czy prenumerował/a Pan/Pani wcześniej?  NIE  TAK 

Twoje uwagi

Kwotę za zamówioną prenumeratę wpłacę na konto po otrzymaniu faktury proforma

Realizacja prenumeraty nastąpi po wpłacie kwoty wynikającej z zamówienia